Learning English by song: “Beauty and the beast”.

Learning English by song: “Beauty and the beast”
Tale as old as time
True as it can be
Barely even friends
Then somebody bends
Unexpectedly
Just a little change
Small to say the least
Both a little scared
Neither one prepared
Beauty and the beast
Ever just the same
Ever a surprise
Ever as before and ever just as sure as the sun will rise
Ever just the same
Ever a surprise
Ever as before
Ever just as sure
As the sun will rise
Tale as old as time
Tune as old as song
Bitter sweet and strange
Finding you can change
Learning you were wrong

Tale: chuyện kể, thường là chuyện tưởng tượng. Tale as old as time: chuyện xưa như trái đất, ngày xửa ngày xưa có câu chuyện…
Barely even: thậm chí không phải là
bends: cúi xuống
Unexpectedly: bất ngờ, đột xuất.
Ever just the same: Liệu có còn như xưa?
Ever a surprise: Liệu có phải là một bất ngờ?
As sure as the sun will rise: hiển nhiên (như mặt trời sẽ mọc)
Tune: giai điệu.
Hát đúng cao độ: in tune.
Hát lệch cao độ: out of tune.

Bitter sweet (hoặc bittersweet): vừa ngọt vừa đắng, thường dùng để chỉ chocolate hoặc tình yêu.