Trụ sở chính

  • Số 4C, 460/44 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Các trụ sở khác:

  • Số 55, Phố Phúc Thái, Phúc Thành, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Số 33, Chùa Hà, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Gốc Đề, Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc