Thông tin trước khóa học

 1. Học viên hoặc Quý phụ huynh vui lòng:
 • Cung cấp số điện thoại và địa chỉ liên lạc của học viên cho Trung tâm để giữ liên lạc giữa Trung tâm và học viên. Khi có thay đổi về số điện thoại hay địa chỉ liên lạc, vui lòng thông báo cho Trung tâm để kịp cập nhật và hồ sơ học viên.
 • Liên hệ với thư viện Trung tâm để mua tài liệu học tập và đăng ký tự học trên máy tính tại phòng Lab (miễn phí).
 1. Việc chuyển lớp sẽ được Trung tâm xem xét trong tuần đầu tiên của khóa học. Trường hợp học viên thật sự có trở ngại về thời gian học, vui lòng liên hệ với Phòng tuyển sinh để được tư vấn thêm.
 2. Học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại. Đối với trường hợp đặc biệt, học phí chỉ được phép bảo lưu trong vòng 3 tháng.
 3. Trung tâm sẽ thông báo đến các học viên khi có tổ chức các hoạt động ngoại khóa như Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ Chiếu phim, tham quan dã ngoại,…

  Quy định về học tập và thi cử

 4. Học viên cần tham gia đầy đủ các buổi học theo quy định. Trường hợp vắng mặt có lý do, học viên cần thông báo trước cho Văn phòng Cơ sở. Học viên vắng trên 30%  tổng thời gian học không có lý do sẽ không được xét lên lớp.
 5. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập ở nhà đầy đủ.
 6. Học viên phải tham dự kỳ thi Giữa khóa và Cuối khóa để được xét lên lớp. Trường hợp không dự thi theo lịch của lớp, học viên liên hệ Văn phòng Cơ sở để thi bổ sung.
 7. Điểm thi Giữa khóa chiếm 30%, điểm thi Cuối khóa chiếm 60% và điểm chuyên cần (hoặc điểm đạo đức đối với học viên chương trình Anh ngữ thiếu nhi) chiếm 10% tổng tổng số điểm toàn khóa.
 8. Để được lên lớp hoặc dự thi tốt nghiệp, điểm toàn khóa phải đạt từ 5.0 điểm trở lên và không có bất kỳ điểm thi nào dưới 2.0 điểm. Trường hợp không thỏa mãn điều kiện này, nếu muốn được xét lên lớp, học viên phải thi lại.
 9. Thời hạn thi bổ sung hoặc thi lại Giữa khóa không quá 15 ngày, dự thi bổ sung hoặc thi lại Cuối khóa không quá 7 ngày kể từ ngày thi chính thức.
 10. Mọi thắc mắc về bài thi sẽ được giải quyết trong vòng 1 tháng kể từ ngày thi.

Chứng nhận kết quả học tập

 1. Học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận kết quả học tập (Academic Report) ngay sau mỗi khóa học nếu đạt điểm số theo quy định.
 2. Khi hoàn tất cấp độ (cấp độ Flyers: Hết lớp Senior 2; Sơ cấp: Hết lớp Young Leaders 4 và EIC 4: Trung cấp: hết lớp Young Leaders 8 và EIC 8), học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn tất cấp độ (Certificate of Completion) sau 2 tuần.
 3. Giấy chứng nhận kết quả học tập và Chứng chỉ hoàn tất cấp độ được phát tại Văn phòng Cơ sở và được lưu trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học hoặc hoàn tất cấp độ.

Quy định về hành vi tác phong

 1. Có thái độ tôn trọng giáo viên và học viên cùng lớp
 2. Đi học đúng giờ (Học viên cần thông báo với văn phòng trong trường hợp đặc biệt phải thường xuyên vào trễ).
 3. Học viên chương trình Supperkids và Young Leaders không được rời khỏi khuôn viên Trung tâm trong giờ giải lao để đảm bảo an toàn cho học viên.
 4. Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh và trật tự chung, đến các học viên khác hoặc gây tổn hại đến tài sản, uy tín của Trung tâm. Học viên cần liên lạc Văn phòng Cơ sở ngay khi có sự việc phát sinh để được hỗ trợ và có hướng xử lý thích hợp.
 5. Đảm bảo hiệu quả của lớp học, học viên các lớp Superkids và Young Leaders không được sử dụng điện thoại di động trong lớp. Điện thoại di động của học viên người lớn cần được chuyển sang chế độ rung và chỉ nên sử dụng khi rất cần thiết.
 6. Không mang các vật nguy hiểm, dễ cháy nổ hay sát thương vào trường.
 7. Học viên tự quản lý tài sản cá nhân của mình.
 8. Trong trường hợp học viên vi phạm nội quy, Trung tâm sẽ làm việc từng trường hợp cụ thể và có biện pháp xử lý thích hợp.