Hey! I am English Express Vĩnh Yên

Opening your future

Người khách hàng không hài lòng nhất về Bạn chính là người dạy bạn nhiều nhất

Hey! I am English Express Tam Dương

Opening your future

Có ba thứ bạn không thể lấy lại trong cuộc sống: ngôn từ bạn đã nói ra, khoảnh khắc bạn bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận

Hey! I am English Express Khai Quang

Opening your future

Để thành công Thái độ cũng quan trọng ngang bằng Khả năng.