Lịch học các lớp trong tuần:

Buổi họcThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Sáng     TVTV
Chiều     TVTV
Tối17.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.00 
19.30-21.0019.30-21.0019.30-21.0019.30-21.0019.30-21.0019.30-21.00